PRIVACYBELEID

Beton de Luxe Holding BV

Alle gegevens die door Beton De Luxe worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier aan derden worden openbaar gemaakt tenzij dit noodzakelijk is voor de derden om hun werkzaamheden te kunnen verrichten dan wel Beton De Luxe ingevolge de wet en regelgeving daartoe wordt verplicht.

Alle gegevens die worden verstrekt, worden door Beton De Luxe uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Dat kan zijn om het op maat leveren van redactionele en commerciële informatie aan bezoekers en om bestellingen die zijn geplaatst via de websites van Beton De Luxe zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Gebruik van de website
Bij elk bezoek aan onze website herkent de webserver automatisch het ip-adres van de bezoeker. Dit gebruiken wij voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het ip-adres wordt tevens gebruikt voor statistische doeleinden, zoals het vaststellen van het aantal bezoeken aan onze website. Tijdens een bezoek aan de website van Beton De Luxe kunnen de volgende gegevens worden bewaard:

Het e-mailadres van een bezoeker als deze reacties/vragen plaatst op de website;
Het e-mailadres van een bezoeker als de bezoeker dit zelf verstrekt;
De domeinnamen die de bezoeker heeft bezocht om naar de website van Beton De Luxe te gaan;
Alle relevante informatie t.a.v. de pagina’s die de bezoeker op de website heeft bezocht.
Cookies
Onze site maakt bovendien gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u onze website bezoekt. Deze kleine bestanden houden bij welke pagina’s op de website door de bezoeker tijdens een sessie worden bezocht. De gegevens die wij op die manier verkrijgen blijven anoniem. Mocht u dat willen, dan kunt u uw computer zo instellen dat er geen ‘cookies’ worden geaccepteerd.

Tot slot
Op schriftelijk verzoek verlenen wij aan bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Tevens bieden wij bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u toegang wenst tot uw persoonlijke gegevens of deze wenst te verbeteren, gelieve dit schriftelijk kenbaar te maken middels onderstaand adres.

Wijzigingen
Dit privacybeleid kan door Beton De Luxe worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website.

Contact informatie
Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring of vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neemt u dan contact met ons op via onderstaande naw gegevens.

Beton De Luxe
Ledeboerstraat 35 10
5048 AC Tilburg, Nederland

Versie 1.1, 11 januari 2017