Beton De Luxe

COPYRIGHT

Beton de Luxe

Kamer van Koophandel
Beton de Luxe staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 64549216.

Inhoud
De door Beton de Luxe verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Beton de Luxe kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Beton de Luxe en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Beton de Luxe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Beton de Luxe worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Beton de Luxe.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Beton de Luxe omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Versie 1.1, 1 april 2023